Jak promować szkołę?

_________________________________________________________________________

Opis: Szkolenie kierowane jest do wszystkich dyrektorów i pracowników szkół odpowiedzialnych za promocje szkoły. Celem szkolenia jest próba pokazania jak można promować szkołę, jaj działalność i specyfikę, a także jak pozyskiwać nowych uczniów do nowo otwieranych klas i kierunków.

_________________________________________________________________________

Tematy: Promocja i jej założenia, szkoła w internecie, organizacja dni otwartych, niekonwencjonalne imprezy promocyjne, udział dzieci i młodzieży w promocji placówki oświatowej, szkoła w telewizji, współpraca z mediami lokalnymi.

_________________________________________________________________________

Prowadzący: Paweł Czerenko, Rafał Szymkowiak

_________________________________________________________________________

Ilość godzin: 8-12, elementy szkolenia mogą być przedstawione na 2 godzinnej Radzie Pedagogicznej lub szkoleniu dla nauczycieli w szkole.

_________________________________________________________________________

Koszt: Uzależniony od ilości godzin

_________________________________________________________________________

Materiały:

_________________________________________________________________________

Pobierz zgłoszenie: ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY SZKOLENIA

_________________________________________________________________________